جادوگر

مینویسم برای دل تنگم

شرمنده ام شرمنده

تقصیر من نیست 

او جادوگر خوبی بود

من نمیخواستم بدمت به او 

او تورا به حیله از من گرفت

شرمنده ام شرمنده
/ 2 نظر / 8 بازدید