آرام آرام...

آرام آرام...

آرام تر از تمام آرامه های کودکیم آمدی..
 
 
و آرامشم را خط خطی کردی...
 
 
 
و بعد...
آرام رفتی
 
 
 وهیچ نفهمیدی
 
 
در تمام این لحظه های آرام ...


چه اضطرابی درمن موج می زد...
کاش یک لحظه...
 
 
جرات خواندن ناآرامی چشم هایم را... داشتی


کاش هرگز نمی آمدی که بروی...
/ 2 نظر / 11 بازدید
neda

چقــــــدر وب خوشگلی داری, اکثر حرفایی که زدی, حرفای دل منم هست! به منم یه سر بزن[چشمک]